Little girl, little girl why are you crying ? .. inside your restless soul, your heart is dying ..

Wednesday, April 7, 2010

A missing call ....

Yah ...

Mình gặp ác mộng chỉ vì 1 cú điện thoại bị nhỡ ... Mình yếu đuối đến thế sao ?

Private number ... Có lẽ chỉ là 1 người nào đó mà tạm thời mình chưa nghĩ đến thôi :))

Thôi nghĩ vớ vẩn đi, ko có thời gian đâu ...

Damn it ! I've just forgotten ! I've just been happy again !

Damn !!!!!!

No comments:

Post a Comment