Little girl, little girl why are you crying ? .. inside your restless soul, your heart is dying ..

Sunday, March 21, 2010

Todays...


Hôm nay đã là 21/3.

Phải học, phải học, ...

Đến tháng 7 ...

Mọi thứ sẽ được quyết định trong khoảng thời gian này ...

Tôi muốn ... tôi muốn ...

Tất cả những j` tôi muốn đều phụ thuộc vào khoảng thời gian này ...

Feel a little confused ...

Đáng lẽ lúc này tôi ko được có những thứ cảm xúc đó.

Đã mặc định từ lúc đầu là phải quên hết đi ...

Nhưng mà khó quá ...

Chợt nhận ra mình vẫn mãi là 1 con bé mơ mộng ...

Confused ...

No comments:

Post a Comment